Biserica

În cadrul comunității Dumitrești funcționează patru parohii cu patru biserici având hramul Sf. Dumitru la Dumitrești – centru, Sf. Nicolae în Giurcari, Sf Vasile la Lăstuni.

Cetățenii sunt ortodocși aproape în totalitate cu excepția cultului Adventist ce numără circa 50 de membri.

Datorită utilizării lemnului la construcția bisericilor vechi și cimitirelor, acestea nu s-au păstrat până în zilele noastre și ca atare cele mai vechi documente în ce privește bisericile de pe teritoriul comunei, descoperite până în prezent datează din 1874.

În arhivă este menționat faptul că „această sfântă biserică este facută de poporenii din Dumitrești de Sus și de Jos pe terenul de pământ lăsat de moșneni din amândouă cătunele, ce pe atunci era totu o moşie devălmaşi Dumitreşti de Susu şi de Josu în leatul 1829 iunie”, după cum se găseşte scris pe catapeteasma bisericii de deasupra icoanelor împărăteşti. “Ctitorii începători cu bani şi cu stăruinţă sunt aceia şi care se trecu şi aici, iar ceilalţi ajutători suntu scrişi pe o tabelă la sfânta Prascomidie şi am scrisu Preotul Gheorghe Tărulescu ierodim duhovnicu”

Acelaşi preot este autorul a două monografii prezente în synodicul bisericii: una din 1906 ce oferă o serie de indicii despre comunitate  – cu o atitudine fermă împotriva deavolilor, viciilor şi concubinajelor, inclusiv cu metode de îndreptare.

“Preotul şi invatatorul sa fie alaturi la munca , cand este vorba de o misiune nationala si sfanta” scrie preotul la sfârşitul acestei lucrări.

A doua datează din 1921 în care apar date despre istoricul bisericii din Lăstuni şi Dumitreşti. Aduce o serie de elemente despre viaţa economică şi socială a localităţii. Exemplu “ in comuna sunt 5 pravalii, 5 brutarii, 3 carciume , o cafenea, piata saptamanala (duminica) si 4 balciuri” Dintre preoţii slujitori ai acestei parohii se numără: Ghe. Popescu, Danilă, Vasile, Gheorghiţă si Şontica.

Biserica din satul Biceşti de Sus sau Giurcari, cum se mai numeste , are hramul Sf. Nicolae şi a fost construită în perioada 1933-1944 după ce vechea biserica a ars fiind lovita de un trăznet în 1931.

Vechea biserică fusese construită între 1911-1913 în perioada preotului Iordache Popescu.

În Synodicul existent la biserica preotul scrie că biserica veche era neîncăpătoare şi data de pe la 1850.

În timpul primului război mondial germanii au luat clopotul bisericii astfel că enoriaşii au contribuit la cumpărarea unui nou clopot.

Dintre preoţii care au slujit în această parohie se remarcă Costică Negrilă, Andrei Ghiţă şi Vintilă Mircea (în prezent).

Biserica din Lăstuni are hramul Sf. Vasile. Până în 1925 biserica era filială a celei din Dumitreşti. Toader Mohârţă, bătrân de aproape o sută de ani, spunea că primul preot ctitor al lăcăşului a fost Stan C. Datcu în 1866. Cel de-al doilea ctitor Dl A Damian era boier cu moşie la Lăstuni, sat de clăcăşi împroprietăriţi prin efectul legii Cuza din 1864. Tot prin împroprietărirea din 1864 se repartizează şi locul pentru construirea bisericii precum şi 17 pogoane cu care este înzestrată biserica.

Biserica de la Motnău este construită recent, în anul 2002 cu sprijinul sătenilor de la Motnău şi enoriaşilor din localitatea Dumitreşti.

O scurtă perioadă a funcţionat ca filială a celei din Dumitreşti-centru după care a devenit parohie.

S-ar putea să-ți placă și