Consultanță înființări firme

SOCIETĂȚI COMERCIALE – PFA – II

 • asistență şi consultanța juridică în materie de înființare sau modificare societăți comerciale;
 • înființare societate comercială indiferent de forma juridică solicitată (inființare societate – SRL, SA, SNC – Microîntreprindere sau Macroîntreprindere);
 • redactarea de acte constitutive, acte adiționale, contracte de cesiune, contracte de comodat, precum și orice alte modificări ale actelor constitutive ale unei societăți comerciale;
 • rezervare denumire firmă la Registrul Comerțului;
 • schimbarea formei juridice a unei societăți;
 • fuziuni, dizolvari, lichidări, radieri;
 • schimbări de denumire de firmă;
 • schimbare certificat de înregistrare în urma modificării atributului fiscal;
 • cesiune de părți sociale (intrarea sau ieșirea unui asociat sau acționar din firmă);
 • numirea sau revocarea unui administrator în cadrul unei firme;
 • majorare de capital social cu numerar sau natură;
 • schimbare de sediu social al unei firme;
 • înființare de puncte de lucru, inclusiv cu obținerea avizelor sau autorizațiilor enunțate mai sus;
 • declarări ale obiectului de activitate principal;
 • declarări sau extinderi ale obiectului de activitate secundar;

Model Act constitutiv