Dumitreștii la 1896 – date statistice

La sfârșitul veacului al XIX-lea, Academia Română întocmește Marele Dicționar Geografic al României pe baza datelor furnizate de către Dicționarele geografice parțiale pe județe. Pentru județul Rm. Sărat, dicționarul fusese întocmit în anul 1896 de către Grigore Dănescu[1] și cuprindea date și despre comuna Dumitrești, plaiul Râmnic.

Vă redau mai jos datele statistice despre Dumitrești pentru anul 1896 așa cum au apărut în Marele Dicționar Geografic al României, concluziile urmând să le trageți dumneavoastră.

Este o comună din regiunea munților. Este brăzdată la V. de culmea Lupan, Pate-Rau, Cumleia, Stalpul; la E. de dealurile Turculetul, Peleticul, Lastuni, Streaja, Siminoc ; la S. de Gorunul, Blănarul și de o mulțime de văi, ca: Motnăul, Lăstuni, Strâmba, Calița, Dumitrești, Groapa-Mare, etc.

Râuri  numeroase o udă; principalele sunt: Râmnicul-Sărat, la S.; afluentul său – Motnăul prin mijloc,  pâraiele Olandra, Roșcari, Siminocul la E.; Corbul, Nămoloasa , la V.; Lăstuni , Calița, Strâmba, la N.; Talpa, Trestia, Viforata și Ghidighiul, la S. Are 2 iazuri pe Motnău : Ignat-Dinul și Buzatul; mai are 2 mici lacuri: Bălălăul și Roscari, apoi 38 puțuri (5-10 m adâncime) 102 fântâni (1-3 m. ad.).

Cătunele care compun comuna sunt: Dumitrești-de-Jos, reședință, la S.; Dumitrești-de-Sus la N.: Blidari, Poenița, Lăstuni, tot la N.; Bicești-de-Sus Bicești-de-Jos, la E. și S. Suprafața comunei e de 8000 hect. din care 112 hect. vatra comunei, 3492 hect ale locuitorilor și 4400 hect. ale proprietății private.

Comuna are 1100 hect. arabile, 1200 hect. imaș, 4168 hect. pădure, 70 hect. vii, 1050 hect.

fînețe, 300 hect. neproductiv. Are o populație de 655 familii, sau 2681 suflete: 1376 bărbați, 1305 femei; 1330 căsătoriți.- , 1251 necăsătoriții, 100 văduvi, știutori de carte 264 Locuitorii dețin  164 pluguri ;

4187 capete de vite, din care : 828 boi, 1105 vaci, 30 cai, 51 iepe, 6 măgari, 786 oi, 152 capre,

1229 rimatori. Aici se află o moara cu aburi, o piva, 7 mori de apă, un potcovar, un tâmplar, 5 măcelari, un boiangiu, 4 cizmari, 5 dogari și 3 brutari. Transportul se face prin gara Sihlea, la 18 kil. spre E. Sunt 29 comercianți, dintre care 7 Bacani  și  9 carciumari. Biserici sunt 3 : una, în catunul Dumitresti-d.-s. ; cu hramul Sf. Dumitru, zidită la 1829 de locuitori, deservită de un preot, cîntăreț și un paracliser; a doua, În cătunul. Bicesti-d.-s., cu hramul Sf. Nicolae, zidita în 1848 de  locuitori, deservită de un preot și un paracliser; a treia, în cătunul Lastuni, cu hramul Sf. Vasile, zidită în 1868 de Vasile Haiducescu (din Timboesti), cu locuitorii. Are 17 pogoane pământ  și este deservită de un preot și un paraclisier. Sunt 2 școli fondate în 1893 de comunitate: una de băieți, condusă de un învățător de și frecventată de 245 elevi și una de fete condusă de o  învățătoare și frecventata  de 219 eleve.

Căile de comunicatie sunt : șoseaua județeană Râmnicul-Jitia, ce trece prin comună. ; șoseaua Cucul (Plainești) Dumitrești; spre Dănulesti ; spre Dealul-Lung.

Veniturile com. sunt de 7086  lei  și cheltuelile de 6004 lei,  Sunt 683 contribuabili.


[1] Dicționarul geografic, statistic și istoric al județului Râmnicu-Sărat de Grigore Gr. Dănescu

S-ar putea să-ți placă și