Dumitreștiul va fi oraș

Pana în 2015, Tulnici şi Dumitreşti vor fi declarate oraşe

Autor : Nicoleta Epure

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului au propus autorităţii publice judeţene un set de măsuri pentru dezvoltarea policentrică şi echilibrată a reţelei de localităţi din judeţ. Astfel, se doreşte promovarea unei structuri elastice şi dinamice de organizare prin formarea, consolidarea şi distribuţia echilibrată a unor poli de dezvoltare, în relaţie cu funcţiile economico-sociale şi cu rolul lor teritorial. Va fi declarat pol regional municipiul Focşani, pentru care se propune întărirea competitivităţii pe baza atragerii investiţiilor de vârf şi creşterii economice, dezvoltarea funcţiilor adminstrativă şi culturală, ridicarea nivelului de dotare şi echipare, pol subregional va fi declarat municipiul Adjud, pentru care se propune creşterea rolului polarizator prin dezvoltare şi diversificare economică, descentralizarea – delocalizarea unor funcţiuni, ridicarea nivelului de dotare şi echipare. De asemenea, se doreşte şi înfiinţarea unor poli locali – oraşele mici, furnizori de servicii şi centre de revitalizare economică a zonelor rurale polarizate, propuse să se dezvolte diferenţiat: Panciu, Mărăseşti şi Odobesti – diversificarea în continuare a activităţilor economice. Specialiştii de la Urbanproiect au propus că până în anul 2015 comunele Dumitreşti şi Tulnici să devină oraşe de rangul III pentru care se doreşte şi dezvoltarea activităţilor industriale şi de servicii, al nivelului de dotare şi echipare corespunzător noului statut urban. Specialiştii au mai propus înfiinţarea unor poli rurali de dezvoltare, centre de polarizare intercomunală în zonele profund rurale, pentru care se propune dezvoltarea bazei de dotări şi a unor funcţiuni agro-industriale, servicii şi industrie mică (comuna Vidra, Nereju, Dumbrăveni, Măicăneşti) sau diversificarea activităţilor turistice prin dezvoltarea infrastructurii specifice turismului montan (staţiunea Soveja).

Municipiul Focşani va deveni zona metropolitană

Specialiştii Urbanproiect au acordat o mare atenţie păstrării spaţiului natural în condiţiile dezvoltării unor zone urbane. Astfel, se propune stabilirea unor noi relaţii urban – rural, ca suport în coordonarea şi eficientizarea măsurilor de amenajare a teritoriului, promovarea parteneriatului ca formă de cooperare pentru atingerea unor obiective comune şi facilitarea accesului la fondurile structurale, în cadrul unor teritorii diferenţiate. Urbanproiect a mai propus ca zona de influenţă a municipiului Focşani, care include un oraş şi 16 comune să fie propusă în perspectivă ca viitoare zonă metropolitană, a cărei componenţă se va definitiva prin studii de fundamentare, avându-se astfel în vedere creşterea competitivităţii economice a localităţilor componente şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. În Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Vrancea întocmit de Urbanproiect se mai arată că se doreşte sporirea accesibilităţii şi îmbunătăţirea racordării tuturor localităţilor urbane şi rurale, cu prioritate a polilor locali, la reţeaua majoră de transport prin extinderea, modernizarea şi reabilitarea reţelelor rutiere şi feroviare existente.

Identitatea culturală a comunelor asigurată prin PUG-uri

Reprezentanţii institutului au mai precizat că pe viitor se impune dezvoltarea spaţială a reţelei de localităţi prin reglementarea dezvoltării urbanistice ce se va realiza prin întocmirea documentaţiilor de urbanism necesare pentru reglementarea dezvoltarii în teritoriul judeţean, finalizarea şi actualizarea planurilor urbanistice generale (PUG), dar şi întocmirea unor planuri zonale în arealele cu potenţial turistic ridicat (PUZ), pentru a preîntâmpina dezvoltări haotice ale structurilor de cazare şi a identifica cele mai potrivite zone pentru dezvoltarea activităţilor turistice. De asemenea, se mai rcomandă evitarea dezvoltării urbane extensive, în special de-a lungul căilor rutiere, prin analiza posibilităţilor de valorificare a terenurilor existente în intravilan, în vederea conservării cadrului natural şi introducerea în regulamentele aferente PUG-urilor a unor prevederi clare referitoare la tipologia constructivă şi forma arhitecturală şi urbanistică a zonelor construite. Toate acestea, pentru a asigura conservarea caracterului tradiţional valoros şi a identităţii culturale a localităţilor.

Comentarii facebook

S-ar putea să-ți placă și