Medalia Avântul Țării la Dumitrești

Anul 1913 a însemnat pentru România un pas important către asigurarea supremației în Balcani, în contextul în care Bulgaria, nemulțumită de împărțirea teritoriilor cucerite în primul război balcanic, și-a atacat foștii aliați, Grecia și Serbia. România a avut această ambiție de a juca un rol în Balcani, de a se situa pe poziții prepotente față de vecinii săi. Într-o oarecare măsură, România era îndreptățită să pretindă poziția de arbitru al Balcanilor. Din punct de vedere economic, România era cea mai dezvoltată țară din regiune, era cea mai urbanizată, avea o economie, cu limitele ei, funcțională, dispunea de cale ferată.

Armata română a trecut Dunărea pe 10 iulie 1913 amenințând Sofia, capitala Bulgariei. Cu toate că armata bulgară ieșise învingătoare în luptele împotriva armatelor greacă și sârbă din Macedonia, guvernul bulgar a cerut pacea semnată la București pe 10 august 1913. În urma acelei păci, România a anexat Cadrilaterul, teritoriul din sudul Dobrogei și nord-estul Bulgariei, ocupat încă din 10 iulie.

La fel ca în toată țara, dumitreștenii și-au adus propria contribuție la acest război prin tinerii înrolați în armata română. La această campanie a participat și căpitanul Nae Constantinescu, administratorul plășii Dumitrești, ca conducător al companiei de rezerviști din regimentul nr. 48 Buzău.( ziarul Dimineața nr. 3598- 8 martie 1914).

Bravii noștri flăcăi au părăsit valea Râmnicului în cântece patriotice și veselie luând drumul Bulgariei pentru a se întoarce victorioși acasă câteva luni mai târziu.

În cinstea celor mobilizați, în data de 11 aprilie 1914, la Dumitrești s-a organizat o frumoasă ceremonie în cadrul căreia foștii combatanți au fost decorați cu medalia “Avântul Țării”.

Ceremonia s-a ținut în fața monumentului Independenței din Dumitrești și au participat oameni de seamă ai județului Râmnicu Sărat.

Medalia „Avântul Țării”, a fost instituită in 1913. „Avântul Țării” este rotundă, cu un diametru de 35 mm si este confecționată din metal argintat și oxidat. Pe avers avea ștanțată o acvilă cruciată și încoronată ținând în gheara dreaptă spada, iar în cea stângă, sceptrul. Pe pieptul acvilei se găsea un medalion rotund cu efigia regelui Carol I și cu inscripția „CAROL I – REGE AL ROMANIEI”. Sub acvila era dispusă o eșarfă cu deviza „PACE”, iar pe marginea medaliei inscripția: „ÎNĂLȚĂTORULUI AVÂNT 1913”. Pe revers se găsea ștanțată o scenă reprezentând trecerea armatei române peste Dunăre, pe un pod de vase, și perspectiva munților Balcani. Deasupra armatei plutește o Victorie, întruchipată de o femeie, ținând în mâna dreaptă o ramură de palmier, iar în stânga, o coroană de lauri. Pe marginea medaliei era inscripția circulară: “DIN CARPAȚI PESTE DUNĂRE LA BALCANI”. Inelul de prindere era format din două ramuri de frunze de lauri, iar panglica avea culoarea albastru-violet cu câte o dungă orizontală roșie și galbenă pe ambele margini.

Printre Dumitreștenii care au primit această medalie se numără și un locuitor al satului Găloiești și anume, caporalul Oprea Găloiu din Brigada a 5-a Artilerie. Desigur, nu a fost singurul participant din Dumitrești, dar la aproape 100 de ani este greu să mai găsim urme ale acelor vremuri .

Presa vremii a relatat cu lux de amănunte desfășurarea acestei ceremonii dându-ne nouă posibilitatea să retrăim după 96 de ani acele momente înălțătoare. Evenimentele s-au desfășurat după cum urmează:

“Erau orele nouă dimineața. Toți locuitorii plășii, în haine de sărbăoare se aflau adunați pe două rânduri de jur împrejurul monumentului Independenței, acoperiți cu ramuri și flori. Splendoarea acestei adunări de oameni o făcea costumele lor naționale, unele mai frumoase ca altele.

La orele 10 d-l. Maior Săndulescu din regimentul 9 Râmnicu Sărat, însărcinat cu împărțirea decorației și d-l. Căpitan Petre Vuruclas, comandantul companiei de jandarmi, au trecut în revistă pe acei ce urma s-o primească. Onorurile au fost date de către autorități în frunte cu muzica regimentului 9.

S-a oficiat apoi în grădinița monumentului un mic Tedeum, la care a luat parte d-l și d-na maior Săndulescu, Alexandru Zamfirescu- deputat, căpitan Nae Constantinescu, administratorul plășii Dumitrești, Gustav Klein, directorul fabricii de forestiere din Chiojdeni, d-l și d-na căpitan Petre Vuruclas, d-l. Harbuz, medicul spitalului Carol I, Dan Oroveanu, stagiar la Judecătoria Dumitrești, C. Iorganda, dirigintele oficiului Dumitrești, precum și un numeros public din oraș și din împrejurimi. Un excelent cor sub conducerea preotului Popescu a dat răspunsurile în timpul slujbei religioase.” (ziarul Dimineața, nr. 3632 din 15 aprilie 1914)

Fiecare dintre personalitățile prezente a ținut discursuri patriotice apreciate de mulțimea adunată la această sărbătoare. Vom evoca în râdurile ce urmează cuvintele celor prezenți acolo, în fața mulțimii.

Preotul Popescu: “Una dintre cele mai sublime virtuți este aceea a sacrificiului pentru alții și pentru țară”

Maior Săndulescu: “Măreață este această zi și plină de mândrie pentru toți românii”

Căpitan N. Constantinescu: “Ca cel mai bătrân mobilizat din plasa Dumitrești, mulțumesc în numele mobilizaților pentru medaliile primite”

C. Iorganda:”După marele eveniment de la 1877, am avut evenimentul din 1913, care niciodată nu va putea fi uitat căci ne-a adus lărgirea teritoriului”

Ultimul vorbește Alexandru Zamfirescu, deputat.

Domnia sa începe prin a spune că nu vorbește în vreo calitate oficială ci ca cetățean al comunei Dumitrești, ca român și patriot. Monumentul ce-l aveți în față, continuă domnia sa, să fie un altar pentru toate generațiile ce se vor perinda.

Tăria unui popor este legătura sufletească ce face ca 7 milioane de suflete ca unul să aibă idealul comun: România Mare. Trebuie să slăvim morții, nu numai pe Dumnezeu, căci ideea patriei este strâns legată de cultul morților. Azi este răsplătirea eroilor pentru avântul lor pentru mărețul moment când au lăsat în urma lor numai plânsete înduioșătoare a mamelor, soțiilor și a copiilor. Îmi aduc aminte cu mult drag de cele două zile și nopți, când întreaga vale a Râmnicului răsuna de cântecele vesele ale flăcăilor.

Albastrul panglicei este este albastrul țării noastre. În vremuri grele să răspundeți la fel și să faceți ca visul nostru să fie îndeplinit: “O Românie mare, mare de tot”

Aplauzele au acoperit ultimele cuvinte ale oratorului.

După aceasta a avut loc defilarea sub comanda căpitanului Vuruclas a tuturor locuitorilor. Invitații au luat apoi masa la dl. Alexandru Zamfirescu, iar la orele 5 după amiază, d-na și dl Gustav Klein, directorul fabricii de cherestea din Chiojdeni, a oferit comesenilor un ceai, în vila lor de la fabrică.

Serbarea a luat sfârșit la orele 8 seara, după care un tren special al societății, pus la dispoziție cu multă amabilitate de către dl. Klein, a adus pe invitați la Râmnicu Sărat.

Frumos a fost discursul lui Alexandru Zamfirescu și frumoasă a fost și serbarea. Așteptăm ca anul acesta când monumentul împlinește 100 de ani de la inaugurare, să avem o ceremonie măcar pe jumătate de frumoasă ca cea evocată mai sus. Dar oare dumitreștenii mai au același spirit patriotic ca acum aproape un veac?. Vom vedea în această vară dacă vom fi în stare să cinstim pe înaintașii noștri.

Comentarii facebook

S-ar putea să-ți placă și